:: เลขบัตรประชาชน
  /Passport No.
  (Foreign student)
    
 
 
 หน้าแรก
 FAQ คำถามที่พบบ่อย
 คู่มือการใช้งาน 
 Link ที่เกี่ยวข้อง
       เว็บ มศว
       หอพัก มศว
       กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ.
       บัณฑิตวิทยาลัย
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับรายงานตัวนิสิต
  สถานที่รับรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวันที่ 9-13 มิถุนายน 57 เวลา 8.30 -16.30 น.
  ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  สถานที่รับรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวันที่ 17-29 พ.ค. 57 เวลา 8.30 -16.30 น.
  วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
  คู่มือขั้นตอนการบันทึกการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตผ่านอินเทอร์เน็ต
  การขอลาออกจากการเป็นนิสิต ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์แอดมิชชั่น
  ไม่สามารถใช้โปรแกรม Firefox, Google Chrome ในการบันทึกรายงานตัว ต้องใช้ Internet Explorer เท่านั้น
  แบบฟอร์มการสั่งซื้อเข็มกระดุมหรือเนคไท
  รายชื่อและการส่งเข็ม กระดุม เนคไท ตรามหาวิทยาลัย รอบแอดมิชชั่น 57
 
 
 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล โปรดติดต่อ
ระดับปริญญาตรี กองบริการการศึกษา 0-2258-4196,0-2649-5718,0-2649-5720,0-2649-5000 ต่อ 5662
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 0-2258-4119,0-2649-5000 ต่อ 5644,5646,5730
ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป